San Diego Mountains Snow Level Chart

Time Snow Wet Snow (Non-Stick) Mix Intensity Advisory
Tuesday 1am 9100 8100 7600 Light N/A
Tuesday 4am 9000 8000 7500 Light N/A
Tuesday 7am 9400 8400 7900 Moderate N/A
Tuesday 10am 6000 5000 4500 Moderate Winter Weather
Tuesday 1pm 6300 5300 4800 Convective Winter Weather
Tuesday 4pm 6600 5600 5100 Convective Winter Weather
Tuesday 7pm 6200 5200 4700 Convective Winter Weather